x

Dây cấp nguồn 2 x 2.5

4 5 (1 đánh giá)
  • Khách hàng Nguyễn thị yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn thị yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn thị yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn thị yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn Thị Yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn Thị Yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn Thị Yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn Thị Yến - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Nguyễn Thị Yễn - (0933808xxx) đã mua 24 ngày trước (16/03/2020)
  • Khách hàng Đinh Nam Vinh - (0905250xxx) đã mua 27 ngày trước (13/03/2020)
19.000₫

Đơn vị tính : Mét (m)

Số lượng:
+