x

Thông tin chung

Khách hàng - Đối tác

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC
Xem tiếp

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HÀ NỘI (VIDIC CO., JSC)
Xem tiếp

Chính sách bảo mật

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.daikin.vn , quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. www.vidic.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Xem tiếp

Điều khoản sử dụng

“Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng trang web www.daikin.vn phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website nàymột cách tự nguyện.
Xem tiếp
0.05882 sec| 1794.906 kb